Stichting Techniek Bedrijven, gevestigd aan Oude Delft 57 2611 BC Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.techniekbedrijven.nl Oude Delft 57 2611 BC Delft 0655322777 Wesley Nijhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Techniek Bedrijven Hij/zij is te bereiken via w.nijhuis@techniekbedrijven.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Stichting Techniek Bedrijven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorkeuren
 • Middelbare school
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Onderwijsinstelling
 • Studie
 • Type studie
 • Neven activiteiten
 • (Bij) banen/stage
 • Persoonlijke vaardigheden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@techniekbedrijven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Techniek Bedrijven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Techniek Bedrijven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Voorkeuren > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Middelbare school > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Telefoonnummer > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

E-mailadres> 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Onderwijsinstelling > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Studie > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Type studie > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nevenactiviteiten > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

(bij)Banen/Stage > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Persoonlijke vaardigheden > 36 maanden > Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Stichting Techniek Bedrijven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Techniek Bedrijven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Tag Manager Doel: Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving. Bewaartermijn: Verwijderd aan het eind van de sessie Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google Cookiebanner: __EuCookieBanner Doel: Onthoud je keuzes welke cookies je wilt behouden.

Google Analytics: _ga, _gid, _gat Doel: Met Google Analytics meten we hoe je online-marketeers.nl gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Hotjar: _hjl, _hjIncludedInSample Doel: Wij maken gebruik van Hotjar om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Ook wordt het mogelijk fouten in de site te ontdekken. Bewaartermijn: Deze cookie komt van Hotjar en wordt maximaal 1 jaar bewaard. Delen: Hotjar deelt geen anonieme data met derden. Zie ook de Privacy Policy van Hotjar

Facebook Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op Facebook relevante content van Online Marketeers te zien krijgt. Op deze manier kunnen wij jou online nog beter van dienst zijn. Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang zij deze nodig hebben om producten en diensten aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan je eigen Facebook-account, worden bewaard tot je jouw account verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft. Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan derden. Zie ook het Privacybeleid van Facebook

DoubleClick: id, drt, __gads Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het banners, maar ook video’s. Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Delen Google deelt anonieme data met derden. Privacy statement van Google

Google Dynamic Remarketing Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites. Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN) Bewaartermijn: Dit cookie wordt na 90 dagen verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook Privacybeleid van Google

Linkedin Marketing Solutions & Linkedin Ads Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste betreft de land/taal combinatie i.c.m. het gezochte product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op linkedin Bewaartermijn: Deze cookie van Linkedin en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Linkedin verkoopt geen privégegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@techniekbedrijven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Techniek Bedrijven zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Techniek Bedrijven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Stichting Techniek Bedrijven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@techniekbedrijven.nl