Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV-logo

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. Met onze expertise, partnerships en innovaties dragen we bij aan een betere samenleving en maken we de levens van grote groepen mensen wereldwijd gemakkelijker, gezonder en veiliger. 

We zijn koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Vanuit onze vestigingen in meer dan 30 landen werken 6.000 professionals aan projecten in 150 landen. Wereldwijd ontwikkelen we samen met klanten, partners en kennisinstellingen toekomstbestendige oplossingen voor steden, water, transport en industrie. 

Het verbinden van mensen is ons verleden en onze toekomst. We zijn verbonden door een passie voor projecten die ertoe doen, door oplossingen die verder gaan dan de vraag van onze klant. Wij willen bijdragen aan een betere samenleving, een duurzamere toekomst realiseren voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat noemen we: ‘enhancing society together’.

Jaaromzet:         €621 mln.
Aantal werknemers:      6000 medewerkers
Aantal vestigingslanden: meer dan 150 landen

Bedrijfspresentatie

De bedrijfspresentatie van Royal HaskoningDHV is de ideale manier om meer te weten te komen over het bedrijf.

Slide

Kernwaarden

Onze kernwaarden

De essentie van wie wij zijn en wat ons drijft komt terug in onze kernwaarden, samengevat in Br I T E :

Brightness
We willen leiden door inspiratie en innovatie. We staan open voor ideeën die leiden tot de beste oplossing voor onze klanten.

Integrity
We geven om onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij in zijn geheel. We creëren duurzame, integrale en pragmatische oplossingen met respect voor de mens en zijn leefomgeving. Wij voeren een zero-tolerance-beleid als het gaat om integriteit.

Team spirit
Onze werkwijze is pro-actief, open en verbindend. Wij bereiken succes samen met onze klanten, partners en collega's.

Excellence
We doen wat we beloven en zoeken voortdurend naar manieren om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening voor onze klanten te kunnen verbeteren.

Slide

Strategie

GLOBAL CHALLENGES

Wat wij voor de wereld willen betekenen is vastgelegd in onze belofte Enhancing Society Together. Het doel van deze belofte is het ondersteunen van onze klanten met duurzame, toekomstbestendige oplossingen. Overal ter wereld wordt de samenleving geconfronteerd met nijpende problemen als gevolg van de bevolkingsgroei, toenemende verstedelijking, grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Onze bedrijfsactiviteiten zijn afgestemd op deze wereldwijde uitdagingen en tonen ons vermogen om met nieuwe technologieën en uitvoerbare oplossingen te komen.

Steden: groeimotoren
In 2050 zullen er naar verwachting 7 miljard mensen[1] in steden wonen. Dat is bijna een verdubbeling van de huidige stedelijke bevolking. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de steden van de toekomst hun inwoners een prettige en gezonde leefomgeving bieden? Om tot oplossingen te komen, zijn sectoroverschrijdende maatregelen en activiteiten nodig die gebruik maken van nieuwe netwerken ondersteunt door de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. Met onze multidisciplinaire deskundigheid kunnen we inspelen op die complexiteit; wij zien de stad als een levend, ademend organisme waarin alle systemen in evenwicht moeten zijn om het goed te laten functioneren.

Water: bron van leven
Water is essentieel voor het leven: voor ons lichaam, de samenleving, de industrie en de landbouw, en niet te vergeten voor het milieu en de ecosystemen. Vanwege de groeiende bevolking, de toenemende vraag naar voedsel en het steeds minder voorspelbare klimaat, wordt de water challenge steeds urgenter voor de samenleving. Onze deskundigheid passen we in elke fase van de watercyclus toe. We streven naar schoon water en doeltreffende sanitatie voor iedereen, naar waardering van de vele sociaal-economische voordelen van deze cruciale hulpbron, het duurzame beheer ervan, en bescherming van de wereldbevolking tegen droogte en overstromingen.

Een routekaart voor duurzaam transport
De behoefte om mensen en goederen te verplaatsen neemt toe en heeft een grote invloed op het verbruik van fossiele brandstoffen, de gezondheid en veiligheid van mensen en op ecosystemen. Door geïntegreerde transportoplossingen te leveren die zeer doeltreffend, en tegelijk efficiënter, schoner en veiliger zijn, helpen we de stap naar een duurzame toekomst te bespoedigen. We ondersteunen de mobiliteit van mensen en goederen terwijl we onze deskundigheid op het gebied van verkeersmanagement, luchtkwaliteit, geluidshinder en logistiek benutten om de invoering van transportsystemen te stimuleren die minder schadelijk zijn voor het milieu.

Industrie: sociale voordelen en duurzaamheid
Industrie vormt de ruggengraat van de samenleving en is een drijvende kracht voor sociale en economische ontwikkeling. Om de positieve waarde die de industrie bijdraagt te behouden en te versterken, moet een omschakeling plaatsvinden in het gebruik van technologie en hulpbronnen. Duurzame energie, de circulaire economie, uiterst efficiënt management van de bevoorradingsketen, beheer van water, energie en natuurlijke hulpbronnen - ze spelen allemaal een rol bij effectieve oplossingen. We dragen bij aan het opnieuw uitvinden van industriële processen en verbeteren het efficiënt gebruik van hulpbronnen, waardoor de industrie kan bijdragen aan het welzijn van mens en milieu.

Slide

Innovatie

Samenlevingen helpen veranderen
Onze wereld bevindt zich in transitie. We zien uitdagingen die onder andere zijn ontstaan door het schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering, toenemende verstedelijking en verkeersdrukte. Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe denkpatronen en ideeën.

We hebben een strategie en actieprogramma ingericht om efficiënt vernieuwingen door te voeren. Door innovatie toe te passen in onze projecten creëren we slimme oplossingen, vooruitstrevende technologieën, flexibiliteit en toekomstige functionaliteit voor bedrijven en samenleving overal ter wereld.

Slimme oplossingen
Innovatie is een integraal onderdeel van onze organisatie. Bij alles wat we doen, zien we het belang van innovatie. We zijn kritisch, onderzoeken alternatieven en dagen onszelf en anderen uit. We creëren nieuwe methoden en passen ideeën in verschillende disciplines toe om slimmere oplossingen te vinden.

Innovatie draagt bij aan ons succes omdat we daardoor onze producten, diensten, business modellen en processen vernieuwen en aanpassen. Deze oplossingen zijn sneller te implementeren, veiliger, van een hogere kwaliteit of duurzamer. Mogelijk zijn er minder grondstoffennodig of neemt de uitstoot van schadelijke stoffen neemt af.

Strategische agenda
We worden erkend als een leider op het gebied van innovatie. Om deze positie te kunnen behouden, hebben we een strategische innovatieagenda ontwikkeld.

Door de beste teams samen te stellen, ontwikkelen we een cultuur waarin innovatie wordt gestimuleerd en co-creatie geoptimaliseerd. We passen de innovatiefunnel toe om uit te blinken in onze werkzaamheden te integreren, zodat we de juiste dingen op efficiënte wijze doen. We delen en commercialiseren product- en procesinnovaties om leidende marktposities te bereiken.

Actieprogramma
Om onze innovatiecultuur te stimuleren, erkennen en vieren we innovaties van medewerkers binnen onze organisatie. De jaarlijkse interne Da Vinci competitie daagt collega's wereldwijd uit om innovatieve concepten in te zenden, zowel onbeproefde als ideeën die al toegepast zijn.

We delen onze innovaties en inzichten met klanten en partners. We nemen regelmatig deel aan én winnen branche erkende awards. Deze activiteiten laten zien wat innovatie voor Royal HaskoningDHV betekent, waar innovatie toe leidt en wat de voordelen zijn voor de samenleving.

We ontwikkelen een structuur om onze innovatiepijplijn verder te versterken, zoals het opzetten van een ideeënbank en het vergroten van medewerkersbetrokkenheid. We gaan een op criteria gebaseerde instrument gebruiken dat ons helpt bij de besluitvorming, en verduidelijkt welke stappen nodig zijn om ideeën succesvol door de innovatiefunnel te leiden - van concept tot implementatie.

Innovatie is een gezamenlijk proces dat zowel onze collega's als onze partners inspireert. We werken samen met klanten, universiteiten en kennisinstituten en we dienen financieringsaanvragen in om onze betrokkenheid bij baanbrekend onderzoek te vergroten.

Klik HIER voor voorbeelden van innovatieve projecten

Slide

Duurzaamheid

Zie strategie

Interessante Studies

 • Aardwetenschappen (WO)
 • Advanced technology (WO)
 • Biotechnologie (WO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Future planet studies (WO)
 • Levensmiddelentechnologie (WO)
 • Life science and technology (WO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Sustainable innovation (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische innovatiewetenschappen (WO)
 • Watertechnologie (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Applied science (HBO)
 • Bouwkunde (HBO)
 • Built environment (HBO)
 • Chemie (HBO)
 • Chemische technologie (HBO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Logistics engineering (HBO)
 • Maritieme techniek (HBO)
 • Mileukunde (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (HBO)
 • Technische natuurkunde (HBO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)

Profiel gewenste studenten

Jouw carrière: kansen zien en grijpen

Dit betekent dat je kansen ziet en grijpt, complexe problemen oplost en uiteindelijk hiermee het verschil weet te maken. Het betekent je kennis vergroten en verbreden, samen met collega-adviseurs, -ingenieurs, -wetenschappers en andere specialisten, ieder op het eigen vakgebied. En het betekent inzicht hebben in de relatie tussen mens, milieu en winst.

Dit kan alleen met mensen die onze ambitie delen, hetzelfde enthousiasme hebben om voorop te lopen met nieuwe ontwikkelingen. Of je nu pas afgestudeerd bent en aan het begin van je loopbaan staat, een professional bent met een aantal jaren werkervaring of een doorgewinterde professional. Wij bieden je unieke groeimogelijkheden, want samen staan we sterker en is één plus één drie.

Je zult merken dat de sfeer bij ons prettig, professioneel en gefocust is; op welk kantoor je ook werkt in Nederland of daarbuiten. Professionele en persoonlijke ontwikkeling is vanzelfsprekend. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, van algemene workshops en trainingen, certificering, professionele platforms, coaching, begeleiding, tot detachering en projecten in binnen- en buitenland. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn zeer

Aanbod voor Studenten

Royal HaskoningDHV staat in de top van advies- en ingenieursbureaus in Nederland. Daarom is stage lopen of een afstudeerproject doen bij Royal HaskoningDHV een goed begin van een succesvolle carrière. In nauw overleg met jou, onze managers en senior professionals wordt de inhoud en de duur van een stage- en/of afstudeeropdracht geformuleerd. Als je bij ons stage komt lopen, leer je de organisatie van binnenuit kennen. Je werkt aan innovatieve projecten met een grote maatschappelijke relevantie, waarbij je vaak zelf een (onder) deel van een project toegewezen krijgt. Gedurende de hele stageperiode word je begeleid door een (senior) medewerker en is er genoeg ruimte om aan je eigen (afstudeer)opdracht te werken. Je ontvangt van ons een vergoeding voor je stage of afstudeerproject. 

Indien je bij ons als starter in dienst treedt, bieden we je de kans om je (professionele) doelen te realiseren en je passie voor je expertise en een betere wereld te laten bloeien! Onze organisatie drijft op de kennis, ervaring, vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Als kennisorganisatie bieden we onze opdrachtgevers dienstverlening van een hoge kwaliteit. Daarom willen we de beste mensen binnenhalen en binnen houden. Royal HaskoningDHV hanteert voor haar beoordelings- en ontwikkelingstraject een competentiegerichte aanpak voor alle medewerkers, van alle niveaus.

Uit een jaarlijks ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende vloeit een persoonlijk ontwikkelingstraject voort. Tijdens het gesprek kun je jouw wensen bespreekbaar maken. Samen kijk je wat haalbaar is, naar mogelijke opleidingen, nieuwe kwalificaties, coaching, detachering of misschien projecten in het buitenland. Je leidinggevende is er ook om je te begeleiden en te ondersteunen bij dit ontwikkelingstraject.

Naast de gewenste, vaak technische scholing, vinden wij andere vaardigheden ook belangrijk, zoals communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en onderhandelings-capaciteiten. Dit maakt je uiteindelijk tot een echte allround professional. We geloven sterk in de waarde van ‘leren door doen’ onder begeleiding van een meer ervaren collega. Door te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, investeren we ook in de ontwikkeling van ons bedrijf. Royal HaskoningDHV beschikt over flexibele arbeidsvoorwaarden, gekoppeld aan persoonlijke bijdrage, passend bij de wensen van onze medewerkers. Maar wat we vooral bieden is een afwisselende werkomgeving waar leren onderdeel uitmaakt van werken. Een grote diversiteit aan projecten en opdrachtgevers zorgt ervoor dat iedere dag anders is en dat samenwerken met andere disciplines van Royal HaskoningDHV de normaalste zaak van de wereld is.

Loopbaanmogelijkheden

Onze organisatie drijft op de kennis, ervaring, vaardigheden en competenties van onze medewerkers. Als kennisorganisatie bieden we onze opdrachtgevers dienstverlening van een hoge kwaliteit. Daarom willen we de beste mensen binnenhalen en binnen houden. Royal HaskoningDHV hanteert voor haar beoordelings- en ontwikkelingstraject een competentiegerichte aanpak voor alle medewerkers, van alle niveaus. Uit een jaarlijks ontwikkelingsgesprek met je leidinggevende vloeit een persoonlijk ontwikkelingstraject voort.

Tijdens het gesprek kun je jouw wensen bespreekbaar maken. Samen kijk je wat haalbaar is, naar mogelijke opleidingen, nieuwe kwalificaties, coaching, detachering of misschien projecten in het buitenland. Je leidinggevende is er ook om je te begeleiden en te ondersteunen bij dit ontwikkelingstraject.

Naast de gewenste, vaak technische scholing, vinden wij andere vaardigheden ook belangrijk, zoals communicatieve vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en onderhandelingscapaciteiten. Dit maakt je uiteindelijk tot een echte allround professional. We geloven sterk in de waarde van ‘leren door doen’ onder begeleiding van een meer ervaren collega. Door te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers, investeren we ook in de ontwikkeling van ons bedrijf.

Contactgegevens

Royal HaskoningDHV
Laan1914 35
3818 EX Amersfoort
0886484930

https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland...